Preinscripció i matrícula 2022-2023

Del  9 al 20 de maig de 2022 (ambdós inclosos) s’obre el període de preinscripció pel nou curs 2022-2023. La sol·licitud de preinscripció es farà de manera telemàtica en aquest enllaç

https://forms.gle/VKFLn2muxvdwC6X89 omplint el formulari i a part, enviant en el correu b7008250@xtec.cat tota aquesta documentació (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) indicant molt bé a qui pertany : DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, mare i/o tutor/a i DNI de l’alumne en el cas de tenir-ne; llibre de família (pàgina on està enregistrat el nen/a) o altres documents relatius a la filiació; carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o en el cas de no estar vacunat cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu; la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a. Així com tota la documentació acreditativa dels diferents criteris generals i complementaris de baremació que només s’han de presentar si s’al·leguen.

Per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica es pactarà dia i hora per telèfon (972.47.64.39) per donar cita prèvia.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

CURS 2022-2023

FASESDATES
  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS  Del 9 al 20 de maig de 2022  
(ambdós inclosos)
  LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL  1 de juny de 2022
  PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS  Del 2 al 8 de juny de 2022
  SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT (si cal )    10 de juny de 2022
  LLISTA ORDENADA DEFINITIVA  14 de juny de 2022
  PERÍODE DE MATRÍCULA  Del 16 al 22 de juny de 2022
(ambdós inclosos)